adresa
Prosiměřie 186

671 61 Prosiměřice

telefon
+420 515 271 181

telefon
+420 725 472 760

telefon
ms@prosimerice.cz

Objevujeme svět

Naše škola realizuje projekt Objevujeme svět , reg.č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020572     podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ III.

Projekt je zaměřen na personální podporu – školní asistent, rozvojové aktivity – projektový den ve výuce, spolupráce s rodiči dětí MŠ a veřejností – odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči41 dětí v MŠ.

Hlavním cílem projektu je sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání a zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

Tento projekt je spolufinancován EU.

 

Projekt cesta za poznáním

Naše škola realizuje projekt Cesta za poznáním, reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014008 podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II.

Projekt je zaměřen na personální podporu – školní asistent MŠ, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ (vzdělávání pedagogů), spolupráce s rodiči dětí MŠ a veřejností - odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ.

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

Tento projekt je spolufinancován EU.

 

logo eu